Finsk Däckåtervinning Ab

Visste du att cirka 50 000 ton bildäck kasseras i Finland varje år?

Det betyder ungefär sex miljoner bildäck. Det skulle räcka för att 

fylla 340 fotbollsplaner. Vår uppgift är att samla in och bearbeta kasserade bildäck till återvinningsprodukter. Vi vill hjälpa både däckbranschen och konsumenterna att hålla naturen ren och göra den finländska cirkulära ekonomin ännu effektivare.Återvinningssystemet har skapats av däckbranschen själv

Ännu i början av 1990-talet var däckåtervinningen mycket slumpmässig och starkt beroende av aktörernas miljömedvetenhet. Ofta hamnar däcken i naturen eller som avfall i deponier. Bland de första som uppmärksammade problemet var däckbranschen och importörerna, som på eget initiativ bildade Finsk Däckåtervinning Ab 1995. Sedan dess har vår uppgift varit att för våra medlemmars räkning sköta insamlingen och återvinningen av däck på ett miljövänligt sätt. Vår insamlingsverksamhet började 1996.


Återvinning enligt lag

Däckåtervinningen baseras på finländsk lag. Den första förordningen om  återvinning och behandling av kasserade däck utfärdades av statsrådet 1996. Den nuvarande avfallslagen, som styr vår verksamhet, trädde ikraft 2012. Enligt lagen ska däckproducenten, dvs. den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar däck eller däckförsedda fordon eller redskap eller den som yrkesmässigt regummerar däck. ordna separat insamling och återvinning av kasserade däck så att åtminstone en sådan mängd däck som motsvarar 95 viktprocent av mängden däck som producenten släppt ut på marknaden förbereds för återanvändning, materialåtervinns eller återvinns på annat sätt varje år.. Som producentsammanslutning ser vi tillsammans med vår avtalspartner, återvinningsoperatören Kuusakoski Oy till att våra medlemmars lagstadgade mål uppfylls problemfritt och effektivt. Återvinningsgraden i Finland har legat över målet i åratal!


Det ska vara förmånligt och bekvämt för kunden

Vårt effektiva system för återvinning och återanvändning av däck bygger på att vi gör så mycket vi kan för kunden. Enligt lag är försäljare skyldiga att ta emot en skälig mängd gamla däck från kunder utan ersättning. Vid köp av nya däck betalar kunden en återvinningsavgift, som 2018 är 1,74 euro per personbilsdäck. På det sättet finansierar vi återvinningssystemet. Samtidigt strävar vi efter att göra vår verksamhet ännu effektivare, och vi har också lyckats sänka återvinningspriserna flera år i rad.


Återvinningsprodukter sparar miljön

När konsumenten köper nya däck, blir de gamla däcken oftast kvar hos försäljaren. Där hämtar vår återvinningsoperatör Kuusakoski Oy däcken till sina områdesterminaler, där de sorteras och bearbetas för fortsatt användning. Däckklipp används till största delen som fyllnad i olika markbyggnadsobjekt tack vare sina goda egenskaper. På samma sätt slutar många däck som filter i vattenreningssystem, skyddsmaterial på lekplatser eller fyllning i ryttarbanor för att öka elasticiteten. Nya användningsmöjligheter för återvinningsmaterial är gummikross som bindemedel i asfalt samt ”återskapande” av gummit till råmaterial genom torrdestillering eller pyrolys. Vi vill ständigt utveckla allt effektivare tillämpningar inom den cirkulär ekonomin, så att vi kan minska förbrukningen av jordklotets jungfruliga och icke-förnybara material och samtidigt skapa nya arbetsplatser.Däckåtervinningen i siffror

  • 2017 insamlades totalt 54 940 ton kasserade däck. Av detta gick 766 ton till regummering, 31 343 ton till materialåtervinning och 10 981 ton till energiåtervinning.
  • Under åren 1996–2017 insamlades totalt 888 595 ton kasserade däck. I Finland kasseras årligen cirka 50 000 ton däck, dvs. cirka 6 miljoner bildäck.
  • Återvinningsoperatören Kuusakoski Oy har ett nätverk med cirka 2 900 insamlingspunkter i Finland.
  • Mer information om däckåtervinning och insamlingspunkter hittar du på vår webbplats


Finsk Däckåtervinning Ab

  • Grundat: 31.10.1995
  • Bolagets aktieägare: Finsk Däckåtervinnings servicebolag ARL-palvelu Oy, Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj och Suomen Michelin Oy
  • Återvinningsoperatör: Kuusakoski Oy
  • Verkställande direktör: Risto Tuominen
  • På nätet: www.rengaskierratys.com

Ladda ner företagspresentationen, var så god: