Återvinningsmål minst 95 procent

I Finland följer återvinningen den nya avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning (527/2013) om separat insamling och återvinning av kasserade däck. Genom förordningen upphävs statsrådets beslut (1246/1995).

Däckproducenten ska se till att en mängd däck som motsvarar minst 95 procent av de däck som producenten släppt ut på marknaden bereds för återanvändning, materialåtervinns eller återvinns på annat sätt varje år.

Däckdistributören ska på sitt försäljningsställe kostnadsfritt ta emot kasserade däck, om kunden köper nya däck till motsvarande kvalitet och antal. Försäljningsstället ska också informera konsumenten om möjligheterna att överlåta däck.