När är däcken så slitna så de måste bytas?

Enligt lag måste person- och paketbilar ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm, men säkerhetsrekommendationen i regnigt väglag är minst 4 mm. Vinterdäck ska ha minst 3 mm mönsterdjup, men i vinterväglag rekommenderas minst 5 mm.

Var kan jag lämna in mina däck för återvinning?

Enligt den nya avfallslagen kan begagnade däck lämnas in kostnadsfritt till vilken däckförsäljare som helst, om kunden köper motsvarande mängd nya däck. Däckåtervinningens mottagningspunkter tar emot gamla däck kostnadsfritt och utan köptvång. Däck får inte köras till soptippen.

Vilka däck duger till återvinning?

I Finland tas alla däck emot för återvinning. Däckproducenterna har ansvaret för återvinning av däck från bland annat person-, paket- och lastbilar, mopeder, skotrar, motorcyklar, terränghjulingar, mopedbilar, släpvagnar, arbets- och skogsmaskiner samt traktorer och andra lantbruksmaskiner.

Kan jag lämna in däck med fälg?

Däckåtervinningens mottagningspunkter tar bara emot däck utan fälg gratis. Däckbutiker tar bort fälgar mot separat överenskommen avgift. Kuusakoski Oy:s och Stena Recycling Oy:s servicepunkter tar emot däck med fälg enligt sin egen praxis.

Vad kostar det att återvinna däck?

Återvinningen av däck finansieras med en återvinningsavgift som tas ut i samband med inköp av nya däck.  Kostnaden faller alltså på däckanvändaren och inte t.ex. genom skatten på alla medborgare. Däckspecifika återvinningsavgifter finns på vår webbplats.

Hur återvinns kasserade däck?

Enligt avfallshierarkin strävar man antingen efter att regummera däcken för återanvändning, återvinna dem som material eller utnyttja dem för energi, i denna ordning. Däckmaterialet bearbetas till klipp, kross, granulat eller mjöl beroende på användningsområde.

Vad menas med däckens återvinningsgrad?

I Finland samlas i praktiken alla kasserade däck in och återvinns. Däckproducenterna har ett årligt återvinningsmål på 95 procent som klart överskrids, eftersom återvinningssystemet även tar emot en stor mängd däck som kommer från distansförsäljning eller producenter som inte hör till producentsammanslutningen.

Hur bra fungerar däckåtervinningen på andra håll?

De nordiska länderna är föregångare inom återvinning som baseras på producentansvar. I övriga EU-länder började återvinningssystem utvecklas på allvar först på 2000-talet tack vare deponeringsdirektivet. Numera är den europeiska återvinningsgraden av däck i genomsnitt 95 procent.

Vem ansvarar för återvinning av däck i Finland?

Ansvaret för återvinning åligger däckproducenterna, dvs. tillverkarna, importörerna och regummerarna. Producenterna ska sköta återvinningen själva eller genom att ansluta sig till en producentsammanslutning, annars utgår en försummelseavgift. Finsk Däckåtervinning Ab är för närvarande Finlands enda producentsammanslutning för däck som är godkänd för anteckning i producentregistret.

Har däckkonsumenterna återvinningsplikt?

Däckkonsumenterna har ingen återvinningsplikt, men ansvarskännande konsumenter tar hand om sina däck med tanke både på säkerheten och miljön. Tack vare det effektiva och heltäckande återvinningssystemet kan konsumenten göra sig av med gamla däck gratis och bekvämt.