Återvinningen baseras på producentansvar

Däckproducenterna är skyldiga att återvinna de däck de släppt ut på marknaden, antingen själva eller genom att överlåta producentansvaret till en producentsammanslutning. Utöver däck berör producentansvaret i Finland sex andra producentansvarsområden.

En producent av däck är den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller regummerar däck eller den som importerar däckförsedda fordon eller anordningar. Producentansvaret gäller för däck till fordon, arbetsmaskiner och anordningar som färdas på land.

Av återvinningssystemet krävs att det har ett heltäckande insamlingsnätverk och minst 95 procents återvinningsgrad i förhållande till de däck som producenten släppt ut på marknaden. Insamlingsnätverket ska ha minst 250 mottagningspunkter, minst en i varje kommun.

Finsk Däckåtervinning Ab är för närvarande landets enda producentsammanslutning för däck. Vi erbjuder våra producentmedlemmar fullständig producentansvarsservice. I vår producentsammanslutning definieras parternas rättigheter och skyldigheter med enhetliga producentavtal.

Ett företag som inte fullgör sina skyldigheter i anslutning till producentansvaret kan påföras en försummelseavgift av Birkalands NTM-central. Försummelseavgiften är 1 procent av företagets omsättning föregående bokslutsperiod, dock högst 500 000 euro.