Mångsidig återvinning

Vid återvinningen av däck iakttas prioritetsordningen i EU:s avfallsdirektiv och den nya avfallslagen, som stadgar att man i första hand ska förebygga att det uppstår avfall. I möjligaste mån strävar man efter att iordningställa däcken för återanvändning, att återvinna dem som material eller att utnyttja dem som energi, i denna ordning.

Däckets livscykel från konsument till återvinning:
Elinkaari sve

Däckstommar som är i gott skick kan regummeras så de blir som nya genom en noggrann kontrollprocedur. I Finland regummeras däck för tunga fordon i genomsnitt två gånger. Regummeringen görs vanligen på kundens däckstomme, och därför syns de inte i återvinningsstatistiken förrän de kasseras.

De flesta däck återvinns hela, klippta eller som kross för väg- och markarbete. Gummigranulat används för underlag som kräver flexibilitet såsom konstgräs och ytkonstruktioner till idrotts- och lekplatser. Finfördelat gummimaterial används om bindemedel i asfalt för att minska däckbuller och öka slitstyrkan.

I och med att deponierna blir färre utvecklas ständigt nya återvinningslösningar för kasserade däck både i Finland och utomlands. Det finns ett drygt hundratal vetenskapliga eller tekniska undersökningar om metoder för bearbetning och användning av kasserade däck och miljöpåverkan av olika återvinningsmetoder.

Återvinningsfördelning av kasserade däck 2014 (%):
Hyötykäyttöjakauma 2014 sve