Sömlöst samarbete

Finsk Däckåtervinnings återvinningssystem baseras på ett sömlöst samarbete mellan parterna. Däckkonsumenterna har ingen återvinningsplikt, men ansvarskännande konsumenter tar hand om sina däck med tanke säkerheten och miljön.

Återvinningsprocessen och aktörer:
Kulkukaavio sve

Däckproducenterna handhar återvinningen av de däck de släppt ut på marknaden, antingen själva eller genom att ansluta sig till producentsammanslutningen. Med däckproducent avses den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar däck eller däckförsedda fordon eller redskap eller den som yrkesmässigt regummerar däck.

Finsk Däckåtervinning ägs av AutonrengasliittoBridgestone Finland OyContinental Rengas OyGoodyear Dunlop Tires Finland OyNokian Renkaat Oyj och Oy Suomen Michelin Ab.

Butiker som säljer däck och andra företag som hanterar däck kan bli mottagningspunkter för Däckåtervinningen genom samarbetsavtal. Däckåtervinningens mottagningspunkter tar emot kasserade däck utan köptvång.

Äganderätten till däck som tagits ur bruk övergår vid mottagningstidpunkten till Däckåtervinning. Mottagningspunkten kan endast överlämna däck till insamlingsföretag som anslutit sig till återvinningssystemet eller stomkarlarna för att regummeras.

RengaspinotÅtervinningsoperatör är Kuusakoski Oy, som samlar in och bearbetar däcken samt skickar dem till återvinning. Däcken samlas in från mottagningspunkterna till särskilda områdesterminaler för vidare bearbetning och återvinning.

Vi utvecklar ständigt nya återvinningsmetoder för kasserade däck i samarbete med forskningsinstitutioner och slutanvändare. Till Däckåtervinningens produktutvecklingspartner hör bland annat Apila Group Oy och Laatuinsinöörit Oy.

Birkalands NTM-central är tillsynsmyndighet över produktansvaret. Myndigheten upprätthåller ett producentregister och publicerar årligen återvinningsstatistik över nya och regummerade däck som släppts ut på marknaden samt däck som samlats in och återvunnits.

Finsk Däckåtervinning är en aktiv medlem i Producentsammanslutningarnas förhandlingsdelegation (TYNK), som bevakar producentsammanslutningarnas intressen och främjar samverkan mellan branschens aktörer på alla producentansvarsområden.