Överför producentansvaret till Däckåtervinning

Däcksproducenten kan överföra sitt producentansvar att skötas av Finsk Däckåtervinning. Vi sköter våra producentmedlemmars ansvar för däckåtervinning, information och administration av systemet enligt lagar och avtal.

Vi debiterar våra producentmedlemmar på återvinningsavgifter enligt prislistan för däck som de levererar till den inhemska marknaden. Återvinningsavgifterna uppbärs för att täcka kostnaderna för systemet och upprätthålla den soliditet som erfordras av producentsammanslutningen. 

En däcksproducent kan ansöka om medlemskap i producentsammanslutningen genom att fylla i den bifogade blanketten. Du kan även beställa blanketten per telefon (09) 612 6880 eller per e-post eeva.sademaa@rengaskierratys.com.

Medlemskapet i producentsammanslutningen bekräftas och anslutningen meddelas till NTM-centralen i Birkaland när det tillbörligt ifyllda och undertecknade avtalet återförts till Finsk Däckåtervinning.