Monipuolista hyödyntämistä

Renkaiden kierrätyksessä noudatetaan EU:n jätedirektiivissä ja uudessa jätelaissa säädettyä etusijajärjestystä, jonka mukaan ensisijaisesti on ehkäistävä jätteen syntyä. Mahdollisuuksien mukaan renkaat pyritään valmistelemaan uudelleenkäyttöön, kierrättämään materiaalina tai hyödyntämään energiana tässä järjestyksessä.

Renkaan elinkaari kuluttajalta hyötykäyttöön:
Elinkaari

Hyväkuntoiset rengasrungot voidaan pinnoittaa uusiorenkaiksi huolellisen tarkastusmenettelyn kautta. Raskaan kaluston renkaat pinnoitetaan Suomessa keskimäärin kaksi kertaa. Ne pinnoitetaan tyypillisesti asiakkaan rengasrunkoon, joten ne näkyvät kierrätystilastoissa vasta käytöstä poistumisen jälkeen.

Valtaosa renkaista hyödynnetään kokonaisina, leikkeenä tai rouheena tie- ja maanrakennustarpeisiin. Kumigranulaattia käytetään joustoa vaativien alustojen kuten keinonurmien sekä urheilu- ja leikkikenttien pintarakenteissa. Hienojakoista kumiaineista käytetään asfaltin sideaineena vähentämään rengasmelua ja lisäämään kulutuksen kestoa.

Kaatopaikkarakentamisen vähentyessä käytöstä poistetuille renkaille kehitellään jatkuvasti uusia hyötykäyttöratkaisuja kotimaassa ja kansainvälisesti. Tiedossa on toistasataa tieteellistä tai teknistä selvitystä käytöstä poistettujen renkaiden jalostusmenetelmistä ja käyttötavoista sekä eri hyötykäyttötapojen ympäristövaikutuksista.

Käytöstä poistettujen renkaiden hyötykäyttöjakauma 2014 (%):
Hyötykäyttöjakauma 2014