Hyödyntämistavoite vähintään
95 prosenttia

Suomessa renkaiden kierrätys toteuttaa uutta jätelakia (646/2011) ja siihen liittyvää valtioneuvoston asetusta (527/2013) käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös (1246/1995).

Renkaan tuottajan on huolehdittava siitä, että vuosittain vähintään 95 prosenttia tämän markkinoille saattamien renkaiden määrää vastaavasta määrästä renkaita valmistellaan uudelleenkäyttöön, kierrätetään tai muutoin hyödynnetään.

Renkaan jakelijan on myyntipisteessään otettava maksutta vastaan käytöstä poistetut renkaat, jos ne lajiltaan ja määrältään vastaavat asiakkaan ostamia uusia renkaita. Myyntipisteen on myös tiedotettava kuluttajille renkaiden luovutusmahdollisuudesta.