Saumatonta yhteistyötä

Suomen Rengaskierrätyksen kierrätysjärjestelmä perustuu saumattomaan yhteistyöhön eri osapuolten välillä. Renkaan kuluttajalla ei ole kierrätysvelvollisuutta, mutta vastuullinen kuluttaja huolehtii renkaistaan turvallisuutta ja ympäristöä ajatellen.

Rengaskierrätyksen kulku ja toimijat:
Kulkukaavio

Renkaan tuottaja huolehtii markkinoille toimittamiensa renkaiden kierrätyksestä joko itse tai liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Renkaan tuottajalla tarkoitetaan renkaiden tai renkailla varustettujen ajoneuvojen tai laitteiden ammattimaista valmistajaa, maahantuojaa tai pinnoittajaa.

Suomen Rengaskierrätyksen omistavat ARL-palvelu OyBridgestone Finland OyContinental Rengas OyGoodyear Dunlop Tires Finland OyNokian Renkaat Oyj ja Oy Suomen Michelin Ab.

Renkaita myyvät liikkeet ja muut renkaita käsittelevät yritykset voivat liittyä Rengaskierrätyksen vastaanottopisteeksi yhteistyösopimuksella. Rengaskierrätyksen vastaanottopisteet ottavat vastaan käytöstä poistetut renkaat ilman ostovelvoitetta.

Käytöstä poistettujen renkaiden omistusoikeus siirtyy vastaanottohetkellä Rengaskierrätykselle. Vastaanottopiste voi luovuttaa renkaita vain kierrätysjärjestelmään liittyneille keräysyrityksille tai runkomiehille edelleen pinnoitettavaksi.

RengaspinotKierrätysoperaattorina toimii Kuusakoski Oy, joka vastaa renkaiden keräyksestä, jatkojalostuksesta ja toimittamisesta hyötykäyttöön. Renkaat kootaan vastaanottopisteistä erityisiin alueterminaaleihin edelleen jalostettavaksi ja hyödynnettäväksi.

Käytöstä poistetuille renkaille kehitetään aktiivisesti uusia hyötykäyttötapoja yhdessä tutkimuslaitosten ja loppukäyttäjien kanssa. Rengaskierrätyksen tuotekehityskumppaneita ovat muun muassa Apila Group Oy ja Laatuinsinöörit Oy.

Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen. Se ylläpitää tuottajarekisteriä ja julkaisee kierrätystilastoa vuosittain markkinoille toimitetuista uusista ja pinnoitetuista renkaista sekä kerätyistä ja hyötykäyttöön toimitetuista renkaista.

Suomen Rengaskierrätys toimii aktiivisesti Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnassa (TYNK), joka harjoittaa tuottajayhteisöjen yleistä edunvalvontaa ja edistää alan toimijoiden välistä yhteistoimintaa kaikilla tuottajavastuualoilla.