Kierrätys perustuu tuottajavastuuseen

Renkaiden tuottajien on huolehdittava markkinoille toimittamiensa renkaiden kierrätyksestä itse tai siirtämällä tuottajavastuunsa sopimuksella tuottajayhteisön hoidettavaksi. Renkaiden lisäksi tuottajavastuu koskee Suomessa kuutta muuta tuottajavastuualaa.

Renkaan tuottaja on renkaan tai renkailla varustetun ajoneuvon tai laitteen ammattimainen valmistaja, maahantuoja tai pinnoittaja. Tuottajavastuun piiriin kuuluu maalla kulkemaan tarkoitettujen ajoneuvojen, työkoneiden ja laitteiden renkaat.

Kierrätysjärjestelmältä edellytetään kattavaa keräysverkostoa ja vähintään 95 prosentin hyödyntämisastetta suhteessa tuottajan markkinoille saattamiin renkaisiin. Keräysverkostossa pitää olla vähintään 350 vastaanottopistettä, vähintään yksi jokaisessa kunnassa.

Suomen Rengaskierrätys Oy on tällä hetkellä ainoa renkaiden tuottajayhteisö maassamme. Tarjoamme tuottajajäsenillemme täyden tuottajavastuupalvelun. Yhteisössämme osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määritellään yhtäläisellä tuottajasopimuksella.


Tuottajavastuun valvonta ja ohjeistus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen. Se ylläpitää tuottajarekisteriä ja julkaisee kierrätystilastoa vuosittain markkinoille toimitetuista uusista ja pinnoitetuista renkaista sekä kerätyistä ja hyötykäyttöön toimitetuista renkaista.

Uuden jätelain mukaan Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun tuottajavastuussa olevalle yritykselle, joka ei ole hoitanut tuottajavelvollisuuttaan. Laiminlyöntimaksun suuruus on 1 prosentti yrityksen edellisen tilikauden liikevaihdosta tai enintään 500 000 euroa.

Liitteet:
Pirkanmaan ELY-keskuksen ohje renkaiden tuottajavastuun hoitamisesta (25.3.2014)
Pirkanmaan ELY-keskuksen linjausmuistio tuottajan määritelmästä (15.8.2014)