Jätehuollon ja kierrätyksen avaintermejä

Hyödyntämisaste
Hyötykäyttö prosentteina suhteessa kerättyjen tai tuottajien markkinoille toimittamien renkaiden määrään.

Jätehierarkia
Jätelaissa määritelty etusijajärjestys, jonka mukaan jätettä on pyrittävä ensisijaisesti vähentämään ja hyödyntämään.

Jätteen määritelmä
Aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä.

Jätteestä tuotteeksi
Jätteeksi määritelty hyväkuntoinen rengasrunko voidaan pinnoittaa, jolloin se lakkaa olemasta jätettä.

Käytetyt renkaat
Enemmän tai vähemmän kuluneet renkaat, jotka lähestyvät käytöstä poistamista.

Käytöstä poistetut renkaat
Käytetyt renkaat, jotka ovat renkaiden haltijan mielestä valmiit kierrätettäväksi.

Loppuun ajetut renkaat
Lain minimitasolle kuluneet renkaat, joita ei voi enää valmistella tai pinnoittaa uudelleenkäyttöön.

Renkaan tuottaja
Renkaiden tai renkailla varustetun ajoneuvon tai laitteen ammattimainen valmistaja, maahantuoja tai pinnoittaja. 

Tuottajayhteisö
Renkaiden tuottajien perustama tuottajayhteisö huolehtii tuottajavastuusta tuottajajäsentensä puolesta.

Tuottajavastuu
Tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä.