TYNK valvoo tuottajayhteisöjen etuja

Kaikkien tuottajavastuualojen ja tuottajayhteisöjen yhteistyö virallistettiin sopimuksella 29.1.2015. Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK) puheenjotajana on  Arto Silvennoinen  ja pääsihteeriksi Eija Jokela.

Neuvottelukuntaan voi kuulua Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä tuottajayhteisö, tuottajien omistama palveluyhtiö tai juomapakkausjärjestelmää ylläpitävä yhtiö. Yksittäiset tuottajat ja operaattorivetoiset tuottajayhteisöt eivät voi olla TYNK:n jäseniä.

TYNK:n tärkeimpiä tehtäviä ovat yhteinen edunvalvonta, tuottajien toimintaan liittyvät lainsäädännölliset ja toiminnalliset kysymykset sekä alaan liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutusprojektit


TYNK:n jäsenyhteisöt:
TYNK jäsenet